MIRD-222 Isang batang lalaki ang nagdala ng 3 magagandang babae sa bahay para manligaw sa kanya habang wala ang buong pamilya


Habang wala ang mga magulang ko sa loob ng isang linggo, sinalakay ako ng tatlong kaibigan noong bata pa ako na labis na nagmamahal sa akin sa iba't ibang paraan ng pagtakas, biglaang pag-atake, at mga pakana. Ang katigasan ng ulo, pagmamataas at pamamaraan ng isang babae ay ginagamit para magkaroon ng paninigas sa umaga at instant blow job! Hindi titigil ang isang tidal man kahit sabihin ko iyon. Tumakas at makipagtalik ng ice cream hanggang umaga. At ang matinding kumpetisyon ko! Lahat tayo ay mabuting magkaibigan. Pero kung tutuusin, may mga childhood friends! Pagkatapos ng lahat, lahat ay nagkasundo at nakipagkasundo sa lahat sa isang malaking away. Masyadong masaya ang buhay ng Harem

MIRD-222 Isang batang lalaki ang nagdala ng 3 magagandang babae sa bahay para manligaw sa kanya habang wala ang buong pamilya

MIRD-222 Isang batang lalaki ang nagdala ng 3 magagandang babae sa bahay para manligaw sa kanya habang wala ang buong pamilya