Binatukan ng bayaw na bayaw ang asawa ng kanyang kapatid...


Ang hot blue eyed na si Emma Starletto ay nagalit sa kanyang ex dahil niloko niya ang boyfriend ni Emma. Hiniling ng kaibigan niya sa kapatid na kunin ang bag na ipinahiram niya kay Emma. Well, galit ang kapatid niya sa kapatid niya gaya ng pagkamuhi ni Emma sa kanya kaya iminungkahi niya kay Emma na maghiganti sila sa kapatid niya. Pumayag naman si Emma at itinago ang bag.

Binatukan ng bayaw na bayaw ang asawa ng kanyang kapatid...

Binatukan ng bayaw na bayaw ang asawa ng kanyang kapatid...