JUL-388 Trabaho ng aking kasamahan na suportahan ang kanyang sarili...


Isang mansyon kung saan namamayagpag ang mga lalaki sa mamahaling sugal. May dumating na babae doon. Ang pangalan ay tinatawag na "Nao". Isang high-class prostitute ang tinawag para aliwin si Ozawa, ang may-ari ng mansyon na ito. Nang matapos ang party, naglakad si Nao papunta kay Ozawa, na naiwan mag-isa habang nasa kaliwang kamay ang singsing. Babaeng may asawa. Hindi nagpakita ng interes si Ozawa sa gayong babae, ngunit unti-unting nabihag ang kanyang katawan at isipan ng matalim na titig at malalaswang provokasyon na nagmumula sa erotikong katawan ni Nao. Without knowing na "revenge scenario" yun ng babae..

JUL-388 Trabaho ng aking kasamahan na suportahan ang kanyang sarili...

JUL-388 Trabaho ng aking kasamahan na suportahan ang kanyang sarili...