JUL-348 Matapos layawin ang kanyang asawa, kinailangan ng manugang na layaw ang kanyang mahalay na biyenan


Tatlong taon na ang lumipas mula nang ikasal ako sa aking asawa na muntik nang tumakas sa bahay sa Tokyo. Ngayong taon, matapos makatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng aking biyenan, nagpasya kaming bumalik sa bahay ng mga magulang ng aking asawa dahil nag-aalala kami sa aking biyenan na walang asawa. Ang aking biyenan ay kusang-loob na tinanggap ako, at namuhay pa rin ako tulad noong kasama ko ang aking asawa, ngunit ang tanging problema ay ang aking panggabing buhay ay napakaikli. Noong araw na iyon, pagkatapos manganak, nagsasalsal ako sa banyo para pigilan ang sakit ng aking katawan nang dumaan ang aking biyenan at nasaksihan ito, nang i-comfort ko siya ay lumapit siya.

JUL-348 Matapos layawin ang kanyang asawa, kinailangan ng manugang na layaw ang kanyang mahalay na biyenan

JUL-348 Matapos layawin ang kanyang asawa, kinailangan ng manugang na layaw ang kanyang mahalay na biyenan